Voor gemeentebesturen die een bestuurskrachtmeting overwegen kan ik een workshop organiseren waarin ik het bestuur en ambtelijk apparaat wegwijs maak in een visitatietraject door middel van een bestuurskachtmeting. De workshop wordt in het gemeentehuis gegeven en duurt een dagdeel.

Een stramien van een workshop ziet er als onderstaand uit.

Thema            De bestuurskracht van gemeenten

 Wat bestuurskracht(meting) is

    Veranderende inhoud van een oud concept

    Definitie zoals die veel voorkomt

    Brede en smalle opvatting over bestuurskracht

    Wat is kenmerkend voor een bestuurskrachtmetingmeting

    Casus Dordrecht

Vormverschillen en overeenkomsten

    Vergelijking tussen bestuurskrachtmetingen

    Beginselen van behoorlijke bestuurskrachtmeting

    Rol en samenstelling van visitatiecommissie

    Casus Friesland

Bestuurskrachtmeting nader bezien: het beoordelingskader

    Taken en rollen van gemeenten

    Beoordelingscriteria en kwaliteitsmatrix in 47 Limburgse gemeenten

    Uitkomsten 1ebestuurskrachtmeting in Limburg

Beperking bestuurskrachtmeting

    Spreken van benchmarking?

    Bestaande opgaven

    Referentiegemeente of minimale gemeente?

    Enkele beperkingen van bestuurskrachtmetingen

Hoe gaat de meting in de praktijk?

    1e fase Opgavenprofiel

    2e fase Bestuurskrachtprofiel

    3e fase Verbeteracties

    Wat er speelt tijdens het visitatieproces

Vervolgmeting: de 2eronde in  alle Limburgse gemeenten

    Uitkomsten bestuurskrachtmetingen

    Uitkomsten financieel verdiepingsonderzoeken

    Wat leren de uitkomsten voor de kwaliteit van de bestuurskrachtmonitor?

    Wat zijn de conclusies van de aanpak, de uitkomsten en het vervolg?

Hoe verder?

    Een programmastructuur voor visiteren van gemeentebesturen

    Wat houdt een begeleiding in van bestuur en management van een visitatietraject door middel  

    van een bestuurskrachtmeting?

 

Landgraaf, 2010

Jean Schutgens