Effectenanalyse van adviezen van een adviesraad sociaal domein

Opdrachtgever: Adviesraad Sociaal Domein van Peel en Maas
Periode: 2018-2019

Omschrijving:

Het verhaal is gereed en onderwerp van overleg geweest tussen de Adviesraad Sociaal Domein en het gemeentebestuur.Uit dit overleg zijn nieuwe afspraken gemaakt. Deze worden gepubliceerd op de website van de Adviesraad Sociaal Domein Peel en Maas.