Een analysekader voor Integraal management

Opdrachtgever: De gemeenten Helden en Kerkrade zijn in het kader van de studie onderzocht

Omschrijving:

Over Integraal management zijn vele inzichten en theorieën verzameld. Ik heb deze gegoten in een model door kenmerken van integraal management (strategie, besturing, planning & control, info, HRM, kwaliteit afnemer en participatie burger) te koppelen aan aspecten van het beleidsontwerp (doelstellingen, verwachtingen, voorwaarden, invoering, uitvoering en gevolgen). Dit analysekader kan in de praktijk zijn nut bewijzen omdat het velen, die integraal management willen toepassen of verder willen verbeteren, aan de hand kan meenemen en snel tot de kern van het thema kan laten doordringen. Het analysekader laat op een snijvlak van in beginsel elk kenmerk en aspect zien welke aandachtspunten daar spelen.

Afstudeerscriptie Integraal management bij gemeenten

Feit of fictie? Lessen voor de toekomst