Overzicht dossiers


Participatiekompas sociaal domein - 2017-2018

Het Participatiekompas sociaal domein brengt 80 activiteiten in beeld die een trendbreuk qua gezondheid en participatie van burgers bevorderen. Het zijn activiteiten die een gemeentebestuur ter hand kan nemen om burgers aan het roer te krijgen. Het is een vorm van een indirecte sturing.Het kompas geeft een algemeen basaal beeld over functioneren van een gemeentebestuur. Er worden naast...

Hoe doe je een bestuurskrachtmeting? -

In deze tekst wordt een concrete manier van visiteren aangeboden: visitatie gebaseerd op medewerking 'van onderop', door de te visiteren organisatie zelf.Samenwerkende gemeenten -

Als gemeentebesturen overwegen met andere gemeentebesturen te gaan samenwerken zullen enkele zaken grondig bekeken moeten worden. Daartoe heb ik in het document een set criteria opgenomen die die denkproces ondersteunen.Workshop over bestuurskracht -

Het document bevat enkele sheets over het verloop van een workshop, die voor Netwerktiel gegeven is.Een analysekader voor Integraal management -

Over Integraal management zijn vele inzichten en theorieën verzameld. Ik heb deze gegoten in een model door kenmerken van integraal management (strategie, besturing, planning & control, info, HRM, kwaliteit afnemer en participatie burger) te koppelen aan aspecten van het beleidsontwerp (doelstellingen, verwachtingen, voorwaarden, invoering, uitvoering en gevolgen)....

Effectenanalyse van adviezen van een adviesraad sociaal domein - 2018-2019

Het verhaal is gereed en onderwerp van overleg geweest tussen de Adviesraad Sociaal Domein en het gemeentebestuur.Uit dit overleg zijn nieuwe afspraken gemaakt. Deze worden gepubliceerd op de website van de Adviesraad Sociaal Domein Peel en Maas.