Een Effectenanalyse van de adviezen van een adviesraad sociaal domein

2019

Omschrijving:

Het essay wordt geplaatst in het 1e nummer 2019 van Bestuurswetenschappen.