Effectenanalyse Adviesraad Sociaal Domein Peel en Maas

2018 met doorwerking naar 2019

Omschrijving:

De doelstelling van het onderzoek is inzicht te geven in de werking van gebruik en benutting van adviezen van een adviesorgaan, in casu de Adviesraad Sociaal Domein van de gemeente Peel en Maas. Met deze kennis kan een adviesraad zijn advieskracht vergroten.

Presentatie van het rapport aan de Adviesraad
Presentatie van het rapport aan de Adviesraad