Huis voor de Zorg   

Vanaf medio 2015 ben ik betrokken bij het Limburgse Huis voor de Zorg met een focus op burgerparticipatie in het sociale domein.

Visitatiepanel opleiding Bestuurskunde

Afgelopen jaar was ik lid van een visitatiepanel, dat een tweetal opleidingen Bestuurskunde van een Hogeschool beoordeelde.  Foto´s zijn van de Promovendikring Prof. dr. Korsten

I